ارده کنجد؛ خواص، مضرات

ارده کنجد؛ خواص، مضرات ارده یا همان ارده کنجد که گاه با نام طحینه نیز شناخته می شود، از تفت داده و کوبیدن دانه های کنجد به دست می آید. ارده کنجد با روغن کنجد متفاوت است. در تهیه روغن کنجد، فرایند روغن گیری از دانه ها صورت گرفته و تفاله دور ریخته می شود. …

ارده کنجد؛ خواص، مضرات ادامه مطلب »